Smrtnosť na Covid-19 podľa veku na Slovensku

Dňa 23. februára zverejnil Inštitút zdravotných analýz podrobné informácie o zosnulých a miery hospitalizácie na Covid-19. Na Slovensku tak má verejnosť konečne detailnejšie informácie o hospitalizovaní ako aj úmrtnosti pre jednotlivé skupiny obyvateľstva. Kto je najviac ohrození a aké čísla hospitalizácii na Slovensku máme? Pozrime sa na oficiálne čísla z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

smrtnosť covid podľa veku

Viac dát nám prináša samotná publikácia:

„Ako je už známe, riziko hospitalizácie a ťažkého priebehu ochorenia sa výrazne zvyšuje s vekom. Známym faktom je to, že najčastejšie končia v nemocnici pacienti, ktorí majú nad 60 rokov. Napriek tomu nemal najmladší hospitalizovaný pacient s ochorením COVID-19 ani jeden rok, pričom najstarší evidovaný pacient mal 101 rokov. Takmer 7.2% ľudí z celkového poctu prípadov počas pandémie skočilo v nemocnici.

Z hospitalizovaných pacientov takmer 8% konči na JIS a 9% na UPV. 23% ochoreniu počas hospitalizácie podľahne. Obrázok 2 zobrazuje rozdelenie hospitalizovaných pacientov podľa veku. Mediánový vek hospitalizovaných pacientov je 69 rokov. Najviac hospitalizovaných pacientov, viac než 8000 patrilo do vekovej kategórie 70-80 rokov. Druhá najpočetnejšia skupina hospitalizovaných sú ľudia vo veku 60-70 rokov s takmer 7500 pacientami.“

Úmrtnosť Covid-19 (CFR) podľa veku na Slovensku

Vek Počet pozitívnych Hospitalizovaní JIS UPV Úmrtia Smrtnosť
0-9 9223 349 26 19 5 0,05 %
10-19 33816 218 12 4 2 0,01 %
20-29 64040 542 23 13 9 0,01 %
30-39 75594 1020 64 60 29 0,04 %
40-49 88396 2102 210 171 116 0,13 %
50-59 72603 3968 479 394 440 0,61 %
60-69 46046 7383 984 870 1369 2,97 %
70-79 22315 8392 787 701 2308 10,34 %
80-89 11212 5689 268 229 2224 19,84 %
„90+ 2352 998 21 19 450 19,13 %

Treba doplniť, že uvedená smrtnosť vychádza z dostupných informácii, je pravdepodobné, že počet pozitívnych prípadov je reálne väčší. Čísla prezentujú CFR (Case fatality rate) ktorá nám hovorí o smrtnosti zo zachytených prípadov, reálna – infekčná smrtnosť (IFR) – bude percentuálne nižšia. Podľa niektorých epidemiológov je počet pozitívnych prípadov 2 – 3 krát väčší oproti oficiálnym číslam.

Dĺžka hospitalizácie

Počas prvej vlny pandémie bolo hospitalizovaných relatívne málo ľudí, keďže
vďaka striktným opatreniam sa darilo držať epidemickú krivku pod kontrolou.
Počas jesene však tieto pocty začali výrazne narastať. V súčasnosti aj napriek relatívne striktným obmedzeniam, ktoré sú na Slovensku v platnosti nie je zatiaľ badateľná zmena v pocte hospitalizovaných pacientov na ochorenie COVID-19.

Počet denných prípadov má klesajúci trend, avšak počet hospitalizovaných pacientov nekoreluje s týmito skutočnosťami. Jednou z možných hypotéz vysvetľujúcich tento stav je práve spomínaná vyššia infekčnosť rôznych mutácií, ako napríklad tzv. britského variantu označovaného aj ako B.1.1.7. Obrázok 1 zobrazuje vývoj príjmov a prepustení pacientov s diagnostikovaným ochorením COVID-19.

Základné informácie o dĺžke hospitalizácie:

  • minimálna dĺžka hospitalizácie: 1 den
  • maximálna dĺžka hospitalizácie: 61 dní
  • mediánová dĺžka hospitalizácie: 9 dní
  • smerodajná odchýlka dĺžky hospitalizácie: 9.75
  • medzikvartilové rozpätie: 9 dní (6-15)

Tieto hodnoty je možné vidieť v nasledujúcom obrázku, ktorý predstavuje
empirickú hustotu dĺžky hospitalizácie.

Zdroj dát: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Hospitalizácie počas pandémie SARS-CoV-2, Jakub Cervený, Matej Mišíkz Kristián Šufliarsky§
23. februára 2021, Inštitút zdravotnej politiky

Referencie
Rees, E. M., E. S. Nightingale, Y. Jafari, N. R. Waterlow, S. Clifford, C. A. B. Pearson, T. Jombart, S. R. Procter, and G. M. Knight (2020). Covid-19 length of hospital stay: a systematic review and data synthesis. medRxiv.

Related Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *