Investovanie do Platiny, Paládia, Ródia v roku 2016

Platina (Pt), Paládium (Pd) a Ródium (Rh) možno medzi investormi nepatria k tak diskutovaným drahým kovom, akými sú zlato a striebro, no keďže sa jedná o vzácne kovy primárne využívané v priemysle, ich investičný potenciál v dnešnej dobe, kedy sú na komodity vytvárané deflačné tlaky, je v dohľadnej dobe mierne povedané obrovský. Samozrejme platí, že proti všetkým pozitívam stoja aj negatíva, a práve preto je dobré pozrieť sa na túto problematiku bližšie s cieľom maximalizovať svoje zisky do budúcnosti.

Súčasné využitie vzácnych kovov Pt, Pd, a Rh

Všetky tri spomenuté kovy sú si podobné z hľadiska znášania vysokých teplôt, ich katalytickým vlastnostiam, a zároveň z hľadiska ich odolnosti voči korózii. Práve tieto vlastnosti predurčujú Platinu, Paládium a Ródium k využitiu v automobilovom priemysle, kde sú aplikované v katalyzátoroch za účelom znižovania množstva emisií, a za účelom transformácie škodlivín na látky s menším negatívnym vplyvom na zdravie človeka a na prírodu. Ignorujme zatiaľ dopyt po týchto troch kovoch v rámci zubárskeho odvetvia, kde je napríklad Paládium využívané ako súčasť amalgámových plômb, kde je Ródium súčasťou turbín v leteckých motoroch, alebo kde je Platina braná ako šperk v klenotníckom odvetví. To, na čom dnes záleží, je práve automobilový priemysel, v ktorom je v horizonte 15 rokov vidina masovo využitého pohonu  na elektrinu zatiaľ iba utópiou. Nezáleží momentálne na tom, či považujeme trendy prechodu na elektomobily za ekoterorizmus, alebo či sme zástancom zelených technológií, faktom zatiaľ ostáva to, že pohon v najbližšom období ostane na bedrách ropy a z nej odvodených produktov.

Predaje automobilov vo svete rastú, nižšie sa nachádza odhad vývoja podľa http://www.statista.com/statistics/267128/outlook-on-worldwide-passenger-car-sales/

Nemusíme byť znalci trendov, aby sme si uvedomili, že dopyt po doprave bude s počtom obyvateľov narastať. Ak by v období nasledujúcich 5, či 10 rokov došlo k citeľnej hospodárskej kríze, stále bude existovať množstvo trhov, kde automobily nájdu uplatnenie. Zároveň starnúci vozový park, ktorý časom vymiera, a v rámci ktorého nemusia mať všetky automobily osadené katalyzátory, sa bude obnovovať a cyklus dodávania nových automobilov iba zvýši množstvo novo vyrobených katalyzátorov. Aby sme dali argument hospodárskeho poklesu do praktickej roviny, v prípade spomenutého poklesu by samozrejme nedošlo k úplnému pozastaveniu nakupovania a výroby nových automobilov.

Naopak, pravdepodobne by pokles predaja zaznamenali iba veľké a finančne náročnejšie produkty, a zároveň by došlo k expanzii nízkonákladových značiek, ako je tomu napríklad v leteckej preprave. Kedysi bolo lietanie výsadou iba tých, ktorí na to jednoducho mali, dnes je letecká doprava v určitých prípadoch lacnejšia a komfortnejšia ako preprava po zemi. Stále platí, že hoci s menšími kubatúrami a rozmermi, tlak na znižovanie emisií by ustal iba ťažko, a preto sú nami spomínané kovy neoddeliteľnou súčasťou blízkej budúcnosti automobilového priemyslu.

Bez ohľadu na ekonomický vývoj je možné, že v rámci snáh o neustále znižovanie emisií dôjde k zvýšeniu tlakov na elimináciu škodlivých exhalátov takým spôsobom, že Platina, Paládium a Ródium budú v automobilovom priemysle využívané ešte viac, ako je tomu dnes.

 

História cien Platiny, Paladia a Ródia

Ceny Platiny (zdroj: http://www.infomine.com/investment/metal-prices/platinum/all/)

Ceny Ródia (zdroj: http://www.infomine.com/investment/metal-prices/rhodium/all/ )

Ceny Paládia (zdroj: http://www.infomine.com/investment/metal-prices/palladium/all/)

Ako je na grafoch vidieť, ceny týchto komodít sa hýbali rôznymi smermi, no najväčší rast a pokles zaznamenalo Ródium. Investor, ktorý vyčkáva na najnižšiu cenu, má možnosť nakupovať Ródium za tak nízke ceny, ktoré nemajú v posledných desiatich rokoch obdobu. Je na mieste klásť si otázku, či budúcnosť prinesie vzkriesenie cien, alebo či ceny tohto vzácneho kovu budú naďalej upadať. Ak by cena Ródia poklesla ešte nižšie, pravdepodobne by sa stalo finančne nevýhodné pri výrobe súčastí katalyzátorov naďalej používať náhrady – t.j. Paládium a Platinu, a výrobcovia by sa vrátili späť k Ródiu.

Výskyt v prírode

Najlepšie z hľadiska výskytu v zemskej kôre je porovnať množstvá vzácnych kovov navzájom, ideálne so striebrom, keďže to je oproti v tomto článku spomínaných prvkom, zastúpené v prírode relatívne hojne. S použitím dát na http://periodictable.com/Properties/A/CrustAbundance.an.html dôjdete k nasledovnému záveru:

V prírode sa nachádza 25,48 menej zlata ako striebra. Paládia je 12,53krát menej ako striebra (t.j. podľa uvedeného zdroja je Paládium v prírode zastúpené vo väčšom množstve ako zlato). Ródia je 11,28krát menej ako striebra. Platiny je len 2,13krát menej ako striebra. No ak porovnáme napríklad striebro a Ruténium, zistíme, že Ruténia je až 79,79krát menej ako striebra!

Takto si môžete porovnať objemy kovov v zemskej kôre s ich cenami, s využitím daných kovov v priemysle, a svoje rozhodnutie o správnej investícii môžete korigovať na základe takto získaných údajov.

Ťažba

Technológie v budúcnosti vychádza z cien v súčasnosti, čo neplatí len pre Pd, Pt a Rh, no aj pre zlato a striebro. Je to podobné s demografiou, kedy podľa dnešného vývoja viete predpokladať budúci vývoj v danej oblasti.

Tam, kde sú ceny nízke, sa v dnešnej dobe neoplatí nielen ťažiť, no ani vykonávať prieskum ložísk. Z tohto dôvodu môže v budúcnosti dôjsť k nedostatkom kovov, ktoré sú dnes ako investícia cenovo nezaujímavé.

Ťažba týchto kovov prebieha z veľkej časti v Kanade, Rusku, Južnej Afrike a Zimbabwe, ktoré do roku 2016 prekonávali problémy kvôli oslabovaniu vlastných mien voči EUR a USD. Nezáleží na tom, či sa stotožňujete s Americko-Európskymi politikmi, alebo či sa na dané záležitosti pozeráte ako na propagandu, pravdou stále ostáva, že nízke ceny komodít nenahrávajú producentom, čo bolo nakoniec aj príčinou protestov (napr. v Južnej Afrike: http://www.sahistory.org.za/article/2014-south-african-platinum-strike-longest-wage-strike-south-africa).

Údaje o množstve vyťaženého kovu ročne sú dostupné na viacerých lokalitách, no na začiatku roku 2016 sa tieto množstvá logicky odvíjajú od ceny a od množstva dostupnej suroviny v zemskej kôre. T.j. najviac sa ťaží Paládia, potom nasleduje Platina a najmenej sa vyťaží Ródia. Napríklad podľa http://blog.goldeneaglecoin.com/investing-rhodium/ bolo v roku 2009 vyťažených len 25 ton Ródia oproti 2 350 tonám zlata.

DPH

Jednou z nevýhod nakupovania Platiny, Paládia a Ródia je nutnosť zaplatiť DPH. Je možné tento krok obísť vďaka nakupovaniu v niektorých krajinách, no vo všeobecnosti sa platbe DPH pri nákupe týchto kovov nevyhnete.

Prirážka

Druhá veľká nevýhoda je príliš vysoká prirážka, ktorá pri hmotnostiach jednej trójskej unce dosahuje aj 20%. Ak k tomu prirátate DPH, pri teoretickej cene 1 000 EUR / 1 Trójska unca na burze zaplatíte za finálny produkt až 1 440 EUR, čo znamená navýšenie až o 44 percent. Na to, aby ste na takomto kove následne aspoň zarobili, cena by musela stúpnuť až na 1 441 EUR za jednu trójsku uncu.

Likvidita

V roku 2016 nie je bežné obchodovať s týmito kovmi v takej miere, ako je to v porovnaní so zlatom a striebrom, no je nutné podotknúť, že už dávno máme možnosť predaja komodít aj prostredníctvom aukcií na ebay.com, a podobne.

Záver

Ak očakávate nárast cien niektorej z komodít na desaťnásobok súčasnej trhovej hodnoty, potom ani prirážka, ani DPH nemajú mať zásadný vplyv na nákup. Ak vaše presvedčenie potrebuje viac času, alebo ak čakáte na nižšie ceny, oplatí sa vám počakať. Nikdy totiž nemáte garantovaný výnos a ľahko by sa vám mohlo stať, že ceny sa v čase vďaka novým technológiam pohnú rovnakým smerom, ako tomu bolo v prípade Ruténia (viď graf nižšie, pôvodne z http://www.infomine.com/investment/metal-prices/ruthenium/all /)

A možno je práve rok 2016 ideálny pre nákup Ruténia, iba čas ukáže, ktoré rozhodnutie bolo správne, a ktoré neprinieslo zisk. Na Ruténium, aj keď platíte DPH a prirážku, sa totiž tieto dve položky vzťahujú najmenej (sú zanedbateľné), keďže je takmer zadarmo.

O autorovi

Autor článku, Ján Hvižďák, prevádzkuje lokalitu https://zlatostriebro.com/ , ktorá sa venuje investovaniu do zlata a striebra.

Prečo sú paletové regály také obľúbené v logistických centrách?

Paletové regály majú v logistických centrách svoje nezastupiteľné miesto. V čase automatizácie a robotizácie nenechávajú nič na náhodu ani ich výrobcovia, ktorí sa rovnako snažia udržať krok s dobou a ponúknuť profesionálne regálové systémy.

Vďaka tomu sa dnes stretneme s regálmi, ktoré je možné obsluhovať pomocou vysokozdvižného vozíka, či regálmi, ktoré je možné vybudovať ako poschodový regálový systém. V prípade paletových regálov sa však stretneme s mnohými špecifickými výhodami, pre ktoré sa paletové regály tešia čoraz väčšej obľube v širokej oblasti priemyslu, logistiky a distribúcie.

Mechanizácia práce a nižšie personálne náklady

Namiesto manipulácie s tovarom po kusoch alebo baleniach je pomocou paletových regálov možné tovar naskladniť hromadne po paletách a premiestňovať ho po väčších množstvách pomocou vysokozdvižného vozíka. Takáto mechanizácia práce vedie zároveň k úspore mzdových a personálnych nákladov, nakoľko vďaka naskladňovaniu po paletách a pomocou vysokozdvižného vozíka nie je potrebný taký počet zamestnancov ako v prípade, keď je tovar naskladňovaný manuálne po menších množstvách.

Priestorová efektivita

Tovar uložený na palete si vyžaduje menej priestoru, než rovnaký objem tovaru, ktorý je do skladov ukladaný ručne, doslova kus po kuse. Vďaka možnosti obsluhy regálov pomocou vysokozdvižného vozíka alebo inej skladovej techniky môžu byť regály výrazne vyššie ako regály, ktoré sú obsluhované manuálne.

Na tento účel sú ideálne paletové poschodové sklady, ktoré sú vyššou kategóriou paletových regálov. Tieto sklady umožňujú skladovať objemnejší tovar s vyššou hmotnosťou a sú vhodné do skladov, ktoré majú vysoké stropy. Okrem efektívnejšieho využitia priestoru tieto sklady dokážu priniesť aj nový pracovný priestor.

Netreba zabúdať ani na aspekt bezpečnosti. Vďaka prehľadne usporiadanému a uloženému tovaru nehrozí nebezpečenstvo pádu voľne uloženého tovaru vykladaného po kusoch alebo menších baleniach.

Zvažujete zavedenie paletových regálov vo vašom sklade?

Nezáväzne kontaktujte profesionálov z Regalsistem.sk ohľadne predbežnej konzultácie a návrhu vhodného skladovacieho riešenia pre váš sklad.

Skúsenosti pri odosielaní balíkov. Ako na to?

Na trhu je viacero firiem ktoré dnes poskytujú dopravu balíkov. Naposledy som si vybral spoločnosť DHL a tak som sa rozhodol, že o mojej dobrej skúsenosti napíšem drobný článok ako recenziu služby.

DHL PARCEL SHOP je spoľahlivý partner pri doručovaní aj odosielaní balíkov. Okrem doručenia kuriérom si balík môžete vyzdvihnúť aj v PARCEL SHOPE, teda na mieste, ktorá vám bude najviac vyhovovať.

dhl

Ceny balíkov

Cena doručenia balíkov závisí od rozmerov zásielky a cieľovej krajiny. V rámci Slovenska sa balíky doručujú už od 3,49€. V cene dopravy je zahrnuté aj poistenie balíka do 2 500 €. Okrem ceny balíkov patrí k výhodám DHL PARCEL SHOP najmä to, že je dostupný pre každého. Balík môže odoslať každý bez toho, aby sa viazal zmluvou. Odoslať balík cez DHL je teda rýchle, jednoduché a cenovo dostupné riešenie. Za dobierku môžete zaplatiť kuriérovi v hotovosti alebo kartou pri preberaní balíka. Počítať môžete aj s e-mailovými a SMS notifikáciami a rastúcim počtom ParcelShopov, v ktorých si môžete balík vyzdvihnúť.

DHL Tracking

Systém DLH Tracking and Tracing vám umožňuje sledovať pohyby vašich zásielok. Budete tak mať dokonalý prehľad o tom, kde sa váš balík momentálne nachádza. Ak využijete službu DHL Parcel Slovensko Dopoludnie, môže byť balík u adresáta už do 10.00 hodiny nasledujúci pracovný deň. DLH doručuje balíky aj dokumenty rýchlo a spoľahlivo. Balíky doručované v rámci Slovenska môžu mať maximálnu dĺžku najdlhšej strany 2 m, pričom súčet obvodu a dĺžky nesmie prekročiť 3 m, maximálna hmotnosť je 50 kg.

Balíky do Anglicka

V rámci medzinárodnej prepravy je možné doručenie balíka aj do Veľkej Británie. Balíky do Anglicka sa doručujú za cenu od 30€, pričom v cene dopravy je zarátané aj poistenie zásielky do 2 500€. Ak chcete poistenie na vyššiu sumu, je to možné za malý príplatok. Pri medzinárodnej preprave taktiež môžete počítať s aktívnou komunikáciou, SMS a mailovými notifikáciami. Pohyb zásielok môžete sledovať cez systém Tracking and Tracing.

Módne inšpirácie priamo z Milána!

Miláno je mesto módy a už oddávna sa v ňom rodia nové móde trendy, ktoré udávajú tón na ďalšiu sezónu. Čo sa nosí v uliciach Milána a aké sú trendy na tohtoročnú jeseň a zimu?

milano-duomo1

Tenisky a sukňa

Dámske nohavice a legíny sa s teniskami kombinujú bežne, pretože ide športovú a ležérnu obuv. Ideálne teda pasujú k džínsam alebo ležérnym nohaviciam. V uliciach Milána ale bez problémov narazíte na dámy, ktoré si športové tenisky obujú k elegantným šatám alebo k sukni. Pohodlie je na prvom mieste a tenisky sú komfortnejšie ako lodičky, a v tejto sezóne aj štýlovejšie. Odviažte sa a nebojte sa vytiahnuť elegantné dámske oblečenie, tenisky a vydať sa na nákupy alebo na kávu s priateľmi.

milano moda

Výrazné doplnky

Trendy sú aj výrazné doplnky a topánky, ktoré dokážu oživiť každý jeden outfit. Ak máte v obľube čierne oblečenie, nie je nič lepšie, ako doplnky vo výrazných farbách, aby ste nepôsobili všedne a nudne. Fialové, oranžové, horčicovo žlté či slivkové doplnky a topánky nebudú krokom vedľa. Brániť sa netreba ani vzorom či jemnému lesku. Jeseň a zima sa nezaobíde ani bez šálov, šatiek, klobúkov či čiapok. Tieto doplnky dokážu vdýchnuť vášmu outfitu život.

Pánsky štýl

Rozdiely medzi dámskym a pánskym štýlom v uliciach Milána sa strácajú! Dámske košele a blúzky v pánskom štýle sú stále trendy. Ak nezoženiete vhodný model v dámskej konfekcií, pokojne navštívte pánske oddelenie a pátrajte po košeliach menších veľkostí. Košeľu si môžete obliecť k úzkej sukni alebo nohaviciam. Ďalšou možnosťou je voľné tričko a široké nohavice, ktoré pristanú najmä vyšším a štíhlym ženám. Vyhýbať sa nemusíte ani maskáčovým vzorom, ktoré vyzerajú veľmi dobre, hlavne na bundách alebo džínsových sakách. Aj saká v pánskom štýle môžu byť pre dámy lichotivé, hlavne ak ho doplníte širokým opaskom v páse. Pokiaľ ide o obuv, dovoliť si môžete aj pánske mokasíny, ktoré sa výborne hodia napríklad ku koženej sukni.

Využi sedací vak SeeTee na maximum!

SeeTee je úžasný sedací vak, ktorý je ľahký, prenosný, praktický a užiješ si s ním veľa zábavy, nech pôjdeš kamkoľvek. Prečo je taký výnimočný a ako ho môžeš využiť na maximum?

Ako funguje SeeTee?

SeeTee je nafukovací sedací vak, ktorý sa dá zbaliť do ruksaka a môžeš ho tak nosiť so sebou bez toho, aby zaberal veľa miesta. V zloženom stave má rozmery 35 x 20 x 18 cm a keďže váži len 1,2 kg, určite ho zvládneš bez problémov preniesť. Na nafúknutie vaku SeeTee nepotrebuješ žiadnu pumpu, čo je ďalšia veľká výhoda. Sedací vak SeeTee stačí rozložiť, nachytať doňho vzduch, rýchlo zrolovať a uzavrieť koniec. Potom si už len nájdi vhodné miesto, kde sa môžeš zložiť a relaxovať. Po nafúknutí má vak rozmery 200 x 90 x 70 cm, čo vystačí na pohodlné sedenie aj pre dvoch ľudí. Nosnosť vaku je 200 kg, takže to v pohode zvládne aj väčšie váhové zaťaženie.

seete

Spoločník na hory aj na pláž

Sedací vak SeeTee je vyrobený z pevného a odolného ripston nylonu. Ripston nylon sa vyrába špeciálnou technikou a tak je odolný voči roztrhnutiu. SeeTee má odolnú dvojitú vrstvu a teda ho môžeš použiť na akýkoľvek povrch.

sssss

Môžeš sa s ním vybrať na túru a keď ťa začnú bolieť nohy alebo ťa prepadne hlad, jednoducho si nafúkni sedací vak a daj si pauzu. Bez problémov si v ňom môžeš aj zdriemnuť. Nenahraditeľným parťákom bude aj na pláži. Nevadí mu voda ani piesok, takže môžeš hneď teraz zabudnúť na vlhký uterák plný piesku a na nepohodlné ležadlá. Nuž a o festivaloch snáď ani nemusíme hovoriť. Chladený drink, obľúbené kapely a dokonalé pohodlie v SeeTee vaku, to je nezabudnuteľný zážitok. Vak samozrejme môžeš využiť aj pri leňošení v záhrade alebo na terase. Hodí sa aj do interiéru, takže napríklad v zime na ňom môžeš s rodinou spoločne sledovať telku, čítať knihu, študovať alebo sa len tak povaľovať.

Sedací vak SeeTee bude tvojím neodmysliteľným spoločníkom za každých okolností a ver, že jeho používanie sa pre teba stane návykové. Je už súčasťou tvojej výbavy? Ak nie, rozhodni sa preňho už dnes!

Scroll To Top