Pourquoi les rayonnages à palettes sont-ils si populaires dans les centres logistiques?

Paletové regály majú v logistických centrách svoje nezastupiteľné miesto. V čase automatizácie a robotizácie nenechávajú nič na náhodu ani ich výrobcovia, ktorí sa rovnako snažia udržať krok s dobou a ponúknuť profesionálne regálové systémy.

Vďaka tomu sa dnes stretneme s regálmi, ktoré je možné obsluhovať pomocou vysokozdvižného vozíka, či regálmi, ktoré je možné vybudovať ako poschodový regálový systém. V prípade paletových regálov sa však stretneme s mnohými špecifickými výhodami, pre ktoré sa paletové regály tešia čoraz väčšej obľube v širokej oblasti priemyslu, logistiky a distribúcie.

Mechanizácia práce a nižšie personálne náklady

Namiesto manipulácie s tovarom po kusoch alebo baleniach je pomocou paletových regálov možné tovar naskladniť hromadne po paletách a premiestňovať ho po väčších množstvách pomocou vysokozdvižného vozíka. Takáto mechanizácia práce vedie zároveň k úspore mzdových a personálnych nákladov, nakoľko vďaka naskladňovaniu po paletách a pomocou vysokozdvižného vozíka nie je potrebný taký počet zamestnancov ako v prípade, keď je tovar naskladňovaný manuálne po menších množstvách.

Priestorová efektivita

Tovar uložený na palete si vyžaduje menej priestoru, než rovnaký objem tovaru, ktorý je do skladov ukladaný ručne, doslova kus po kuse. Vďaka možnosti obsluhy regálov pomocou vysokozdvižného vozíka alebo inej skladovej techniky môžu byť regály výrazne vyššie ako regály, ktoré sú obsluhované manuálne.

Na tento účel sú ideálne paletové poschodové sklady, ktoré sú vyššou kategóriou paletových regálov. Tieto sklady umožňujú skladovať objemnejší tovar s vyššou hmotnosťou a sú vhodné do skladov, ktoré majú vysoké stropy. Okrem efektívnejšieho využitia priestoru tieto sklady dokážu priniesť aj nový pracovný priestor.

Netreba zabúdať ani na aspekt bezpečnosti. Vďaka prehľadne usporiadanému a uloženému tovaru nehrozí nebezpečenstvo pádu voľne uloženého tovaru vykladaného po kusoch alebo menších baleniach.

Zvažujete zavedenie paletových regálov vo vašom sklade?

Nezáväzne kontaktujte profesionálov z Regalsistem.sk ohľadne predbežnej konzultácie a návrhu vhodného skladovacieho riešenia pre váš sklad.

Articles Similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *