Investering i platin, Palladium, Rhodia i 2016

Platina (Pt), Paládium (Pd) a Ródium (Rh) možno medzi investormi nepatria k tak diskutovaným drahým kovom, akými sú zlato a striebro, no keďže sa jedná o vzácne kovy primárne využívané v priemysle, ich investičný potenciál v dnešnej dobe, kedy sú na komodity vytvárané deflačné tlaky, je v dohľadnej dobe mierne povedané obrovský. Samozrejme platí, že proti všetkým pozitívam stoja aj negatíva, a práve preto je dobré pozrieť sa na túto problematiku bližšie s cieľom maximalizovať svoje zisky do budúcnosti.

Súčasné využitie vzácnych kovov Pt, Pd, a Rh

Všetky tri spomenuté kovy sú si podobné z hľadiska znášania vysokých teplôt, ich katalytickým vlastnostiam, a zároveň z hľadiska ich odolnosti voči korózii. Práve tieto vlastnosti predurčujú Platinu, Paládium a Ródium k využitiu v automobilovom priemysle, kde sú aplikované v katalyzátoroch za účelom znižovania množstva emisií, a za účelom transformácie škodlivín na látky s menším negatívnym vplyvom na zdravie človeka a na prírodu. Ignorujme zatiaľ dopyt po týchto troch kovoch v rámci zubárskeho odvetvia, kde je napríklad Paládium využívané ako súčasť amalgámových plômb, kde je Ródium súčasťou turbín v leteckých motoroch, alebo kde je Platina braná ako šperk v klenotníckom odvetví. To, na čom dnes záleží, je práve automobilový priemysel, v ktorom je v horizonte 15 rokov vidina masovo využitého pohonu  na elektrinu zatiaľ iba utópiou. Nezáleží momentálne na tom, či považujeme trendy prechodu na elektomobily za ekoterorizmus, alebo či sme zástancom zelených technológií, faktom zatiaľ ostáva to, že pohon v najbližšom období ostane na bedrách ropy a z nej odvodených produktov.

Predaje automobilov vo svete rastú, nižšie sa nachádza odhad vývoja podľa http://www.statista.com/statistics/267128/outlook-on-worldwide-passenger-car-sales/

Nemusíme byť znalci trendov, aby sme si uvedomili, že dopyt po doprave bude s počtom obyvateľov narastať. Ak by v období nasledujúcich 5, či 10 rokov došlo k citeľnej hospodárskej kríze, stále bude existovať množstvo trhov, kde automobily nájdu uplatnenie. Zároveň starnúci vozový park, ktorý časom vymiera, a v rámci ktorého nemusia mať všetky automobily osadené katalyzátory, sa bude obnovovať a cyklus dodávania nových automobilov iba zvýši množstvo novo vyrobených katalyzátorov. Aby sme dali argument hospodárskeho poklesu do praktickej roviny, v prípade spomenutého poklesu by samozrejme nedošlo k úplnému pozastaveniu nakupovania a výroby nových automobilov.

Naopak, pravdepodobne by pokles predaja zaznamenali iba veľké a finančne náročnejšie produkty, a zároveň by došlo k expanzii nízkonákladových značiek, ako je tomu napríklad v leteckej preprave. Kedysi bolo lietanie výsadou iba tých, ktorí na to jednoducho mali, dnes je letecká doprava v určitých prípadoch lacnejšia a komfortnejšia ako preprava po zemi. Stále platí, že hoci s menšími kubatúrami a rozmermi, tlak na znižovanie emisií by ustal iba ťažko, a preto sú nami spomínané kovy neoddeliteľnou súčasťou blízkej budúcnosti automobilového priemyslu.

Bez ohľadu na ekonomický vývoj je možné, že v rámci snáh o neustále znižovanie emisií dôjde k zvýšeniu tlakov na elimináciu škodlivých exhalátov takým spôsobom, že Platina, Paládium a Ródium budú v automobilovom priemysle využívané ešte viac, ako je tomu dnes.

 

História cien Platiny, Paladia a Ródia

Ceny Platiny (zdroj: http://www.infomine.com/investment/metal-prices/platinum/all/)

Ceny Ródia (zdroj: http://www.infomine.com/investment/metal-prices/rhodium/all/ )

Ceny Paládia (zdroj: http://www.infomine.com/investment/metal-prices/palladium/all/)

Ako je na grafoch vidieť, ceny týchto komodít sa hýbali rôznymi smermi, no najväčší rast a pokles zaznamenalo Ródium. Investor, ktorý vyčkáva na najnižšiu cenu, má možnosť nakupovať Ródium za tak nízke ceny, ktoré nemajú v posledných desiatich rokoch obdobu. Je na mieste klásť si otázku, či budúcnosť prinesie vzkriesenie cien, alebo či ceny tohto vzácneho kovu budú naďalej upadať. Ak by cena Ródia poklesla ešte nižšie, pravdepodobne by sa stalo finančne nevýhodné pri výrobe súčastí katalyzátorov naďalej používať náhrady – t.j. Paládium a Platinu, a výrobcovia by sa vrátili späť k Ródiu.

Výskyt v prírode

Najlepšie z hľadiska výskytu v zemskej kôre je porovnať množstvá vzácnych kovov navzájom, ideálne so striebrom, keďže to je oproti v tomto článku spomínaných prvkom, zastúpené v prírode relatívne hojne. S použitím dát na http://periodictable.com/Properties/A/CrustAbundance.an.html dôjdete k nasledovnému záveru:

V prírode sa nachádza 25,48 menej zlata ako striebra. Paládia je 12,53krát menej ako striebra (t.j. podľa uvedeného zdroja je Paládium v prírode zastúpené vo väčšom množstve ako zlato). Ródia je 11,28krát menej ako striebra. Platiny je len 2,13krát menej ako striebra. No ak porovnáme napríklad striebro a Ruténium, zistíme, že Ruténia je až 79,79krát menej ako striebra!

Takto si môžete porovnať objemy kovov v zemskej kôre s ich cenami, s využitím daných kovov v priemysle, a svoje rozhodnutie o správnej investícii môžete korigovať na základe takto získaných údajov.

Ťažba

Technológie v budúcnosti vychádza z cien v súčasnosti, čo neplatí len pre Pd, Pt a Rh, no aj pre zlato a striebro. Je to podobné s demografiou, kedy podľa dnešného vývoja viete predpokladať budúci vývoj v danej oblasti.

Tam, kde sú ceny nízke, sa v dnešnej dobe neoplatí nielen ťažiť, no ani vykonávať prieskum ložísk. Z tohto dôvodu môže v budúcnosti dôjsť k nedostatkom kovov, ktoré sú dnes ako investícia cenovo nezaujímavé.

Ťažba týchto kovov prebieha z veľkej časti v Kanade, Rusku, Južnej Afrike a Zimbabwe, ktoré do roku 2016 prekonávali problémy kvôli oslabovaniu vlastných mien voči EUR a USD. Nezáleží na tom, či sa stotožňujete s Americko-Európskymi politikmi, alebo či sa na dané záležitosti pozeráte ako na propagandu, pravdou stále ostáva, že nízke ceny komodít nenahrávajú producentom, čo bolo nakoniec aj príčinou protestov (napr. v Južnej Afrike: http://www.sahistory.org.za/article/2014-south-african-platinum-strike-longest-wage-strike-south-africa).

Údaje o množstve vyťaženého kovu ročne sú dostupné na viacerých lokalitách, no na začiatku roku 2016 sa tieto množstvá logicky odvíjajú od ceny a od množstva dostupnej suroviny v zemskej kôre. T.j. najviac sa ťaží Paládia, potom nasleduje Platina a najmenej sa vyťaží Ródia. Napríklad podľa http://blog.goldeneaglecoin.com/investing-rhodium/ bolo v roku 2009 vyťažených len 25 ton Ródia oproti 2 350 tonám zlata.

DPH

Jednou z nevýhod nakupovania Platiny, Paládia a Ródia je nutnosť zaplatiť DPH. Je možné tento krok obísť vďaka nakupovaniu v niektorých krajinách, no vo všeobecnosti sa platbe DPH pri nákupe týchto kovov nevyhnete.

Prirážka

Druhá veľká nevýhoda je príliš vysoká prirážka, ktorá pri hmotnostiach jednej trójskej unce dosahuje aj 20%. Ak k tomu prirátate DPH, pri teoretickej cene 1 000 EUR / 1 Trójska unca na burze zaplatíte za finálny produkt až 1 440 EUR, čo znamená navýšenie až o 44 percent. Na to, aby ste na takomto kove následne aspoň zarobili, cena by musela stúpnuť až na 1 441 EUR za jednu trójsku uncu.

Likvidita

V roku 2016 nie je bežné obchodovať s týmito kovmi v takej miere, ako je to v porovnaní so zlatom a striebrom, no je nutné podotknúť, že už dávno máme možnosť predaja komodít aj prostredníctvom aukcií na ebay.com, a podobne.

Záver

Ak očakávate nárast cien niektorej z komodít na desaťnásobok súčasnej trhovej hodnoty, potom ani prirážka, ani DPH nemajú mať zásadný vplyv na nákup. Ak vaše presvedčenie potrebuje viac času, alebo ak čakáte na nižšie ceny, oplatí sa vám počakať. Nikdy totiž nemáte garantovaný výnos a ľahko by sa vám mohlo stať, že ceny sa v čase vďaka novým technológiam pohnú rovnakým smerom, ako tomu bolo v prípade Ruténia (viď graf nižšie, pôvodne z http://www.infomine.com/investment/metal-prices/ruthenium/all /)

A možno je práve rok 2016 ideálny pre nákup Ruténia, iba čas ukáže, ktoré rozhodnutie bolo správne, a ktoré neprinieslo zisk. Na Ruténium, aj keď platíte DPH a prirážku, sa totiž tieto dve položky vzťahujú najmenej (sú zanedbateľné), keďže je takmer zadarmo.

O autorovi

Autor článku, Ján Hvižďák, prevádzkuje lokalitu https://zlatostriebro.com/ , ktorá sa venuje investovaniu do zlata a striebra.

Relaterede indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *