Úmrtnost na Covid-19 podle věku na Slovensku

Dne 23. února zveřejnil Institut zdravotních analýz podrobné informace o zemřelých a míry hospitalizace na Covid-19. Na Slovensku tak má veřejnost konečně detailnější informace o hospitalizováni i úmrtnosti pro jednotlivé skupiny obyvatelstva. Kdo je nejvíce ohroženi a jaké čísla hospitalizaci na Slovensku máme? Podívejme se na oficiální čísla z Ministerstva zdravotnictví České republiky

úmrtnost covid podle věku

Více dat nám přináší samotná publikace:

"Jako je již známo, riziko hospitalizace a těžkého průběhu onemocnění se výrazně zvyšuje s věkem. Známým faktem je to, že nejčastěji končí v nemocnici pacienti, kteří mají nad 60 let. Přesto neměl nejmladší hospitalizován pacient s onemocněním COVID-19 ani jeden rok, přičemž nejstarší evidován pacient měl 101 let. Téměř 7.2% lidí z celkového poctu případů během pandemie skočilo v nemocnici.

Z hospitalizovaných pacientů téměř 8% konči na JIP a 9% na UPV. 23% onemocnění během hospitalizace podlehne. Obrázek 2 zobrazuje rozdělení hospitalizovaných pacientů podle věku. Mediánový věk hospitalizovaných pacientů je 69 let. Nejvíce hospitalizovaných pacientů, více než 8000 patřilo do věkové kategorie 70-80 let. Druhá nejpočetnější skupina hospitalizovaných jsou lidé ve věku 60-70 let s téměř 7500 pacienty. "

Úmrtnost Covid-19 (CFR) podle věku na Slovensku

věk počet pozitivních hospitalizováni JIS UPV úmrtí úmrtnost
0-9 9223 349 26 19 5 0,05 %
10-19 33816 218 12 4 2 0,01 %
20-29 64040 542 23 13 9 0,01 %
30-39 75594 1020 64 60 29 0,04 %
40-49 88396 2102 210 171 116 0,13 %
50-59 72603 3968 479 394 440 0,61 %
60-69 46046 7383 984 870 1369 2,97 %
70-79 22315 8392 787 701 2308 10,34 %
80-89 11212 5689 268 229 2224 19,84 %
„90+ 2352 998 21 19 450 19,13 %

Je třeba doplnit, že uvedená úmrtnost vychází z dostupných informací, je pravděpodobné, že počet pozitivních případů je reálné větší. Čísla prezentují CFR (Case fatality rate) která nám říká o úmrtností ze zachycených případů, reálná - infekční úmrtnost (IFR) - bude procentní nižší. Podle některých epidemiologů je počet pozitivních případů 2 - 3 krát větší oproti oficiálním číslům.

Délka hospitalizace

Během první vlny pandemie bylo hospitalizováno relativně málo lidí, protože
díky striktním opatřením se dařilo držet epidemickou křivku pod kontrolou.
Během podzimu však tyto pocty začaly výrazně narůstat. V současnosti i přes relativně striktním omezením, která jsou na Slovensku v platnosti není zatím patrná změna v počtu hospitalizovaných pacientů na onemocnění COVID-19.

Počet denních případů má klesající trend, avšak počet hospitalizovaných pacientů nekoreluje s těmito skutečnostmi. Jednou z možných hypotéz vysvětlujících tento stav je právě zmiňovaná vyšší infekčnost různých mutací, jako například tzv. britského variantu označovaného také jako B.1.1.7. Obrázek 1 zobrazuje vývoj příjmů a propuštění pacientů s diagnostikovaným onemocněním COVID-19.

Základní informace o délce hospitalizace:

  • minimální délka hospitalizace: 1 den
  • maximální délka hospitalizace: 61 dní
  • Mediánová délka hospitalizace: 9 dní
  • směrodatná odchylka délky hospitalizace: 9.75
  • interkvartilním rozpětí: 9 dní (6-15)

Tyto hodnoty je možné vidět v následujícím obrázku, který představuje
empirickou hustotu délky hospitalizace.

Zdroj dat: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Hospitalizace během pandemie SARS-CoV-2, Jakub Cervený, Matej Mišík z Kristián Šufliarsky §
23. února 2021, Institut zdravotní politiky

Reference
Rees, EM, ES Nightingale, Y. Jafari, NR Waterlow, S. Clifford, CAB Pearson, T. Jombart, SR Procter, and GM Knight (2020). Covid-19 length of hospital stay: a systematic review and data synthesis. medRxiv.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *