Investice do Platiny, palladia, rodit v roce 2016

Platina (Pt), Palladium (Pd) a Rhodium (Rh) lze mezi investory nepatří k tak diskutovaným drahým kovem, jakými jsou zlato a stříbro, ale protože se jedná o vzácné kovy primárně využívány v průmyslu, jejich investiční potenciál v dnešní době, kdy jsou na komodity vytvářeny deflační tlaky, je v dohledné době mírně řečeno obrovský. Samozřejmě platí, že proti všem pozitivům stojí i negativa, a právě proto je dobré podívat se na tuto problematiku blíže s cílem maximalizovat své zisky do budoucna.

Současné využití vzácných kovů Pt, Pd, a Rh

Všechny tři zmíněné kovy jsou si podobné z hlediska snášení vysokých teplot, jejich katalytickým vlastnostem, a zároveň z hlediska jejich odolnosti vůči korozi. Právě tyto vlastnosti předurčují Platinu, Palladium a Rhodium k využití v automobilovém průmyslu, kde jsou aplikovány v katalyzátorech za účelem snížení emisí, a za účelem transformace škodlivin na látky s menším negativním vlivem na zdraví člověka a na přírodu. Ignorujme zatím poptávka po těchto třech kovech v rámci zubařského odvětví, kde je například Palladium využíváno jako součást amalgámových plomb, kde je Rhodium součástí turbín v leteckých motorech, nebo kde je Platina brána jako šperk v klenotnictví a bižuterii. To, na čem dnes záleží, je právě automobilový průmysl, v němž je v horizontu 15 let vidina masově využitého pohonu na elektřinu zatím jen utopií. Nezáleží momentálně na tom, zda považujeme trendy přechodu na elektomobily za ekoterorismus, nebo zda jsme zastáncem zelených technologií, faktem zatím zůstává to, že pohon v nejbližším období zůstane na bedrech ropy az ní odvozených produktů.

Prodeje automobilů ve světě rostou, níže se nachází odhad vývoje podle http://www.statista.com/statistics/267128/outlook-on-worldwide-passenger-car-sales/

Nemusíme být znalci trendů, abychom si uvědomili, že poptávka po dopravě bude s počtem obyvatel narůstat. Pokud by v období následujících 5, zda 10 let došlo k citelné hospodářské krizi, stále bude existovat množství trhů, kde automobily najdou uplatnění. Zároveň stárnoucí vozový park, který časem vymírá, av rámci kterého nemusí mít všechny vozy osazeny katalyzátory, se bude obnovovat a cyklus dodávání nových automobilů pouze zvýší množství nově vyrobených katalyzátorů. Abychom dali argument hospodářského poklesu do praktické roviny, v případě zmíněného poklesu by samozřejmě nedošlo k úplnému pozastavení nakupování a výroby nových automobilů.

Naopak, pravděpodobně by pokles prodeje zaznamenaly pouze velké a finančně náročnější produkty, a zároveň by došlo k expanzi nízkonákladových značek, jako je tomu například v letecké přepravě. Kdysi bylo létání výsadou pouze těch, kteří na to prostě měli, dnes je letecká doprava v některých případech levnější a komfortnější než přeprava po zemi. Stále platí, že ačkoli s menšími kubaturami a rozměry, tlak na snižování emisí by ustal jen těžko, a proto jsou námi zmiňované kovy nedílnou součástí blízké budoucnosti automobilového průmyslu.

Bez ohledu na ekonomický vývoj je možné, že v rámci snah o neustálé snižování emisí dojde ke zvýšení tlaků na eliminaci škodlivých exhalátů takovým způsobem, že Platina, Paladium a Rhodium budou v automobilovém průmyslu využívány ještě více, než je tomu dnes.

 

Historie cen Platiny, palladia a rodině

Ceny Platiny (zdroj: http://www.infomine.com/investment/metal-prices/platinum/all/)

Ceny rodině (zdroj: http://www.infomine.com/investment/metal-prices/rhodium/all/ )

Ceny palladia (zdroj: http://www.infomine.com/investment/metal-prices/palladium/all/)

Jak je na grafech vidět, ceny těchto komodit se hýbaly různými směry, ale největší růst a pokles zaznamenalo Rhodium. Investor, který vyčkává na nejnižší cenu, má možnost nakupovat Rhodium za tak nízké ceny, které nemají v posledních deseti letech obdoby. Je na místě klást si otázku, zda budoucnost přinese vzkříšení cen nebo zda ceny tohoto vzácného kovu budou nadále upadat. Pokud by cena rodit poklesla ještě níže, pravděpodobně by se stalo finančně nevýhodné při výrobě součástí katalyzátorů nadále používat náhrady - tj Palladium a Platinu, a výrobci by se vrátili zpět k rodině.

Výskyt v přírodě

Nejlepší z hlediska výskytu v zemské kůře je porovnat množství vzácných kovů navzájem, ideálně se stříbrem, protože to je oproti v tomto článku zmíněných prvkem, zastoupeny v přírodě relativně hojně. S použitím dat na http://periodictable.com/Properties/A/CrustAbundance.an.html dojdete k následujícímu závěru:

V přírodě se nachází 25,48 méně zlata než stříbra. Palladia je 12,53krát méně než stříbra (tj podle uvedeného zdroje je Palladium v přírodě zastoupeny ve větším množství než zlato). Rhodia je 11,28krát méně než stříbra. Platiny je jen 2,13krát méně než stříbra. No pokud porovnáme například stříbro a Ruthenium, zjistíme, že ruthenia je až 79,79krát méně než stříbra!

Takto si můžete porovnat objemy kovů v zemské kůře s jejich cenami, s využitím daných kovů v průmyslu, a své rozhodnutí o správné investici můžete korigovat na základě takto získaných údajů.

Těžba

Technologie v budoucnu vychází z cen v současnosti, což neplatí jen pro Pd, Pt a Rh, ale i pro zlato a stříbro. Je to podobné s demografií, kdy podle dnešního vývoje víte předpokládat budoucí vývoj v dané oblasti.

Tam, kde jsou ceny nízké, se v dnešní době nevyplatí nejen těžit, ale ani provádět průzkum ložisek. Z tohoto důvodu může v budoucnu dojít k nedostatkům kovů, které jsou dnes jako investice cenově nezajímavé.

Těžba těchto kovů probíhá z velké části v Kanadě, Rusku, Jižní Africe a Zimbabwe, které do roku 2016 překonávaly problémy kvůli oslabování vlastních měn vůči EUR a USD. Nezáleží na tom, zda se ztotožňujete s Americko-Evropskými politiky, nebo zda se na dané záležitosti díváte jako na propagandu, pravdou stále zůstává, že nízké ceny komodit nenahrávají producentem, což bylo nakonec i příčinou protestů (např. V Jižní Africe: http://www.sahistory.org.za/article/2014-south-african-platinum-strike-longest-wage-strike-south-africa).

Údaje o množství vytěženého kovu ročně jsou dostupné na více lokalitách, ale na začátku roku 2016 se tato množství logicky odvíjejí od ceny a množství dostupné suroviny v zemské kůře. Tj nejvíce se těží palladia, potom následuje Platina a nejméně se vytěží rodině. například podle http://blog.goldeneaglecoin.com/investing-rhodium/ bylo v roce 2009 vytěženo jen 25 tun rodinu oproti 2 350 tunám zlata.

DPH

Jednou z nevýhod nakupování Platiny, palladia a rodině je nutnost zaplatit DPH. Je možné tento krok obejít díky nakupování v některých zemích, ale obecně se platbě DPH při nákupu těchto kovů nevyhnete.

přirážka

Druhá velká nevýhoda je příliš vysoká přirážka, která při hmotnostech jedné trojské unce dosahuje i 20%. Pokud k tomu přidáte DPH, při teoretické ceně 1 000 EUR / 1 Trojská unce na burze zaplatíte za finální produkt až 1 440 EUR, což znamená navýšení až o 44 procent. Na to, abyste na takovém kovu následně alespoň vydělali, cena by musela stoupnout až na 1 441 EUR za jednu trojskou unci.

likvidita

V roce 2016 není běžné obchodovat s těmito kovy v takové míře, jak je to ve srovnání se zlatem a stříbrem, ale je nutno podotknout, že už dávno máme možnost prodeje komodit i prostřednictvím aukcí na ebay.com, a podobně.

závěr

Pokud očekáváte nárůst cen některé z komodit na desetinásobek současné tržní hodnoty, pak ani přirážka ani DPH nemají mít zásadní vliv na nákup. Pokud vaše přesvědčení potřebuje více času, nebo pokud čekáte na nižší ceny, vyplatí se vám počakať. Nikdy totiž nemáte garantovaný výnos a snadno by se vám mohlo stát, že ceny se v čase díky novým technologiím pohnou stejným směrem, jako tomu bylo v případě ruthenia (viz graf níže, původně z http://www.infomine.com/investment/metal-prices/ruthenium/all /)

A možná je právě rok 2016 ideální pro nákup ruthenia, pouze čas ukáže, které rozhodnutí bylo správné, a které nepřineslo zisk. Na Ruthenium, i když platíte DPH a přirážku, se totiž tyto dvě položky vztahují nejméně (jsou zanedbatelné), protože je téměř zdarma.

O autorovi

Autor článku, Ján koliha, provozuje lokalitu https://zlatostriebro.com/ , Která se věnuje investicím do zlata a stříbra.

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *